Friday , 31st October , 2014 / جمعه , ۹ام آبان , ۱۳۹۳
پیام
  • بازدید از طرح های عمرانی شهرداری تکاب

    بازدید از طرح های عمرانی شهرداری تکاب

نامه ای به نمایندگان مجلس

نامه ای به نمایندگان مجلس

  • آسفالت کوچه های تعهددار
  • انتخاب هیئت رئیسه شورا
  • نظارت شوراها بر امورات شهرداری
  • معادن تکاب به رشد شهر کمک نکرده اند
  • گرامیداشت روز شورا و هفته کار وکارگر
  • بدون کمک استانداری شهرداری تکاب فلج خواهد شد